Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

"Nie ma dzieci - są ludzie" J. Korczakdzieci1

20 listopada upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach Dziecka.

W tym dniu uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach on-line, na których zostały przybliżone im ich prawa i obowiązki. Wychowawcy przygotowali różnego rodzaju prezentacje, pogadanki  mówiące o tym, jakie prawa przysługują dzieciom oraz do kogo mogą zwrócić się po pomoc, jeżeli ktoś te prawa narusza.
W klasach trzecich podjęto również dyskusje o prawach dziecka w innych krajach. Uczniowie dostrzegli, że żyjemy w kraju, gdzie panuje pokój, dzieci chodzą do szkoły i nie muszą pracować, mają opiekę zdrowotną i miłość swoich bliskich. Pamiętają jednak o tym, że poza prawami mają także obowiązki, które wyznaczają drogę mądrego korzystania z praw.

Dnia 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Z tej okazji chcąc uwrażliwić uczniów na potrzebę akceptacji i szacunku wobec wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, kulturę, religię, wygląd czy przekonania, zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Pajęczno Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ja i tolerancja – nie agresji”.

Organizatorkami konkursu były p. Ewa Modlińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie oraz p. Joanna Pęciak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie, zaś sponsorem nagród Urząd Miejski w Pajęcznie.

serdeczna kart20Uczniowie klas I-III meldują wykonanie kolejnego zadania z projektu "Serdeczna karteczka". W listopadzie nasze podziękowania kierujemy do kucharzy, kucharek, restauratorów i wszystkich pracowników branży gastronomicznej.

dyplomszkoladohymnu2020

Narodowe Święto Niepodległości

w naszej szkole

Dwa lata temu obchodziliśmy bardzo uroczyście setną rocznicę odzyskania niepodległości: uroczystości na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, rocznicowe marsze, biegi niepodległości, koncerty czy pokazy.

W tym roku obchody 11 listopada, z uwagi na pandemię, w większości przenosza się do świata wirtualnego. Uczniowie naszej szkoły zapraszają do obejrzenia prezentacji, w której chcą pokazać, jak bardzo ważna jest dla nich Ojczyzna.

postacie z bajek

5 listopada obchodzone jest jedno z najsympatyczniejszych świąt – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek! U dorosłych wywołuje miłe wspomnienia, a u dzieci… w zasadzie zawsze jest aktualne.

Tego dnia również nasza szkoła przeniosła się do bajecznej krainy… Świętowaliśmy Dzień Postaci z Bajek.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „SERDECZNA KARTECZKA”.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych, poprzez wykonywanie przez uczniów klas I-III kartek okolicznościowych dla wybranych osób. Kartki są przekazem życzliwości, empatii oraz szacunku. Ponadto poprzez wykorzystywanie różnych technik plastycznych, uczniowie rozwijają swoją aktywność twórczą oraz kreatywność.

Projekt trwa od października 2020 r. do maja 2021 r.

W dniu 3 listopada 2020r. uczniowie klasy Ia po raz pierwszy spotkali się z bohaterami projektu „Mamy kota na punkcie mleka”, którego głównym celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta", której celem jest organizowanie działań upamiętniających ważne postacie historyczne oraz wydarzenia w naszej miejscowości.
W tym roku szkolnym, z powodu pandemii, uczniowie klas I-III razem z nauczycielami przygotowali prace plastyczne, upamiętniające bohaterów, jak również obejrzeli przygotowaną prezentację na temat ważnych miejsc i osób w naszej okolicy.

W dniu 28 października 2020 r. w ramach omówienia zasad bezpieczeństwa pierwszoklasistów Pani Pedagog wraz z wychowawcami klas pierwszych zaprosiła do szkoły Pana Policjanta. Rozmawiał on  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności  omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze.

W dniu 29 października 2020 r. uczniowie klasy Ia wraz z wychowawczynią odwiedzili po raz pierwszy szkolną bibliotekę. Pani bibliotekarka rozpoczęła spotkanie z przyszłymi czytelnikami od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.

Dnia 19 października 2020 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski W Krainie Wierszy dla Dzieci”. Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas II, którzy wykazali się piękną deklamacją wybranego przez siebie wiersza.

Po wysłuchaniu wszystkich uczniów, komisja w składzie: p. M. Derek, p. E. Modlińska, p. J. Łozińska oraz p. J. Przygoda wyłoniła zwycięzców.

tolerancjaSERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Ja i tolerancja – nie agresji”

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie – Joanna Pęciak

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie – Ewa Modlińska

Cele konkursu:

 • Kształtowanie wśród uczniów postawytolerancji i upowszechnianie wiedzy na jejtemat;
 • Odwoływanie się do takich wartości jak przyjaźń, miłość, szacunek;
 • Uwrażliwienie na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji i agresji,
 • Kształtowanie wyobraźni poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych;
 • Wymiana doświadczeń uczniów różnych szkół oraz konfrontacja dokonań
  wzakresie sztuk plastycznych.

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs „Ja i tolerancja – nie agresji” ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów szkółpodstawowych z Gminy Pajęczno.
 • Zadaniem uczestnika jest wykonanie jednej pracy plastycznej na temat:
  „Ja i tolerancja – nie agresji” – przykłady tolerancji na co dzień.
 • Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, w dowolnej technice plastycznej (płaskiej, bez elementów sypkich).
 • Pracę należy podpisać czytelniez tyłu, podając: imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach ( klasy I-IV oraz klasy VI-VIII).
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność, ogólne wrażenie estetyczne.

Termin i miejsce składania prac

 • Termin składania prac w szkole: 20.10.2020r. – 06.11.2020r.

Prace należy dostarczyć do nauczyciela plastyki w danej szkole.

 • Termin dostarczenia prac do organizatora konkursu : do dnia 10.11.2020r.
 • Termin wyłonienia zwycięzców: do 16.11.2020r.