Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.,

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.,

  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023r.,

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.,

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.,

  • Wielkanoc – 31 marca 2024 r., Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.,

  • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.,

  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.,

  • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

Terminy przerw świątecznych i ferii:

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2 dni – 29,30 kwietnia 2024 r.

1 dzień - 2 maja 2024 r.

3 dni – 14,15,16 maja 2024r.

1 dzień – 31 maja 2024 r.

1 dzień – 20 czerwca 2024 r.

 

 

 

Zebrania z rodzicami:

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

14 września 2023

Zebranie organizacyjne – zapoznanie ze statutem, powołanie oddziałowych rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny, informacja o egzaminie ósmoklasisty.

2.

29.01.2024

Wyniki dydaktyczno-wychowawcze – informacja o wyborze dalszej drogi kształcenia, sprawy bieżące

3.

grudzień 2023 -styczeń 2024

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

4.

16 maja 2024

Wyniki dydaktyczno-wychowawcze za rok 2023/2024

5.

pierwsze czwartki miesiąca

Dni otwarte szkoły – indywidualne spotkania z rodzicami