pobierz

Hiszpania, która pełni obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, stała się wspaniałą okazją do przybliżenia naszej społeczności szkolnej wiedzy o tym niezwykłym kraju. W ciągu ostatniego miesiąca uczniowie, pod kierunkiem opiekunów Szkolnego Klubu Europejskiego w składzie: Agnieszka Bebak, Marzena Łodzińska, Agnieszka Miszewska i Agata Goszczyńska, podejmowali różnorodne, promujące Hiszpanię inicjatywy, które wspierali wychowawcy i nauczyciele, koordynując pracę zespołów klasowych.

W efekcie ogromnego zaangażowania na korytarzach pojawiły się tematyczne wystawy dotyczące zabytków, wiadomości realioznawczych, kultury i sztuki. Dzięki nie tylko członkom Szkolnego Klubu, ale także poszczególnym zespołom klasowym , które w pełni połknęły” bakcyl hiszpański” , podziwialiśmy prace, inspirowane twórczością hiszpańskiego malarza Pabla Picasso, piękne wachlarze oraz barwne i pomysłowe kolaże. Społeczność uczniowska mogła również w ramach projektu przybliżyć sobie sylwetki znanych
i zasłużonych w różnych dziedzinach życia postaci hiszpańskich. Na podkreślenie zasługuje fakt , że uczniowie wykazali się kreatywnością , pomysłowością, umiejętnością twórczego, wspólnego działania.

Kulminacyjnym punktem projektu stał się „Dzień Hiszpański” w naszej szkole. Uczniowie i nauczyciele pojawili się w strojach, nawiązujących do barw flagi hiszpańskiej, hiszpańskiej tradycji i kultury. W tym dniu gościły u nas muzyka i taniec. Muzyce i piosence towarzyszyły układy taneczne. Koncert zakończyliśmy wspólnym tańcem Makareny, w który włączyła się cała szkolna społeczność. Niezwykła, pozytywna i radosna atmosfera tego dnia w szkole pozostanie na długo w naszych sercach.