Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie kolejny raz włączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #Szkoła Pamięta. Celem akcji jest utrwalenie w młodych ludziach pamięci o ważnych wydarzeniach, postaciach historycznych wywodzących się z regionu, w którym mieszkamy.

Uczniowie klasy 7b pod opieką pani Aleksandry Mandat w dniu 25 października udali się na cmentarz w Pajęcznie. Głównym celem wyjścia było zadbanie o groby osób zmarłych, których bliscy nie żyją lub nie mają możliwości zadbania o nagrobki. Wspólnie zadbaliśmy o wygląd kilku bezimiennych mogił, uprzątnęliśmy teren wokół grobów, zapaliliśmy symboliczne znicze. Podjęte działania były również okazją do wspominania naszych bliskich zmarłych, którym zawdzięczamy miłość do naszej małej ojczyzny.

W trakcie kilkugodzinnego pobytu na cmentarzu odwiedziliśmy również groby zmarłych nauczycieli pracujących kiedyś w naszej placówce. Pomagaliśmy również osobom, które porządkowały groby swoich bliskich w wykonaniu tych prac.

Postanowiliśmy kontynuować akcję odwiedzając w najbliższym czasie miejsca, w których odbyły się ważne wydarzenia dla naszego regionu. Z podjętych działań będziemy systematycznie tworzyć relacje dla uczniów naszej szkoły, by pamięć o ważnych osobach, wydarzeniach, miejscach nie umarła.

S22BW 423110608160